Utbyggnad av Hasselbacken

Hasselbacken med den planerade utbyggnaden av nya hotellrum, utställningslokal och paviljonger.

Det presenterade förslaget till en jättelik ombyggnad av hela lägenheten Hasselbacken med 75 nya hotellrum och konferensbyggnader på 6000 kvadratmeter, som efter förslag av Björn Ulvaeus har skickats ut på samråd i maj 2021, innebär att hela den gamla trädgårdsanläggningen schaktas bort till förmån för en till större delen underjordisk utställningshall. I stället för den historiska trädgården görs en mindre grusad plan yta på utställningshallens tak. Runt denna yta byggs höga runda hotellbyggnader som kommer att dölja den gamla restaurangbyggnaden. Terrasseringen mot Djurgårdsvägen försvinner helt och ersätts med en tom slänt. Mot Djurgårdsslätten och Hazeliusbacken vill man sänka de ursprungliga marknivåerna så att man skall uppfatta Hasselbacken och Cirkus som en enhet.

Djurgårdens Vänner anser att hela den historiska Hasselbacksanläggningen skulle utplånas; inte heller för den klassiska Bellmansstatyn finns någon plats i förslaget. Djurgårdens Hembygdsförening (DHF) har avstyrkt förslaget helt i remitterad form.

Läs yttrande från Djurgårdens Hembygdsförening gällande Hasselbacken.

Kompletterande yttrande med anledning av Mark- och miljödomstolens dom 2021-05-06 rörande tolkningen av Nationalstadsparken.

Kontakt: Göran Söderström, ordförande Plangruppen DHF, soderstrom.unnerback@telia.com

Bakgrund: Hasselbacken har anor från 1748. Det klassiska Hasselbacken på höjden ovanför Djurgårdsslätten tillkom 1852. I ansökan att på den kungliga Djurgårdsmarken få anlägga värdshus står det:

”Bland alla lägenheter på Kongl. Djurgården på denna sidan Bellmans byst, eller i närmast grannskapet med hufudstaden och med denna genom täta ångbåts- båtfartscommunikationer förenade, finns säkerligen ingen, som genom utmärkt vackert läge, herrlig utsikt och en betydande trädårdsanläggning med täcka promenader (…) är så passande föreett Restaurations- och Schweitzerieetablissement, som fordna Hasselbaclcen