Djurgårdsbrunns värdshus

Restaureringen av de befintliga byggnaderna har påbörjats, inklusive de kvarvarande delarna av det gamla värdshuset. Restaureringen innefattar även en rivning och en återuppbyggnad av den nu cirka 30 år gamla provisoriska köksdelen. De delar som rivs var i ett obrukbart skick, och en bedömning gjordes att en helt ny återuppbyggnad var nödvändig för att göra värdshuset driftmässigt igen.

Dessutom anläggs en trädgård som främjar biologisk mångfald.

Planen är att restaurang- och caféverksamheten ska öppnas för allmänheten till hösten 2024.

Vår önskan har dock hela tiden varit att det hade uppförts ett riktigt värdshus, snarlikt det gamla Djurgårdsbrunns värdshus.