Djurgårdsbrunns värdshus

Bygglovansökan är inlämnad för ett nytt värdshus. Det finns önskemål om en mer traditionsanknuten ny byggnad men förslaget kan diskuteras. Dock har värdshuset reducerats till ett café och blivit kontor och bostäder i huvudsak.

Vårt förslag: Att söka övertyga nuvarande ägare eller ny ägare om att uppföra ett riktigt värdshus, snarlikt det gamla Djurgårdsbrunns värdshus. Kontor och bostäder strider mot lagen om Nationalstadsparken.