Rosendals Garden Party

Rosendals Garden Party började i juli 2022 med fyra konserter, som ett eventföretag FKF Scorpio höll på Ståthållarängen nära Rosendals trädgårdar. ”Målsättningen är att etablera Rosendal som ett nytt musikevenemang ” sa Johanna Beckman på FKF Scorpio. Enligt Stadsbyggnadskontoret behövdes inte bygglov för detta och KDF sa ja. Länsstyrelsen var tveksam. Vid regn kommer musikfestivalen med sina 8000 besökare per kväll göra Ståthållarängen till en lervälling.