Trafiksituationen på Djurgården

Rädda Djurgården har försökt få Djurgårdsförvaltningen att genomföra en vettig lösning för minskad biltrafik på södra Djurgården. Djurgårdens Hembygdsförening har föreslagit en gemensam trafikutredningen där staden och Djurgårdsförvaltningen samarbetar för en lösning. Det har dröjt men äntligen efter många påstötningar följde parterna vår ständiga uppmaning – och tillsatte en sådan Trafikutredning. Det blev i alla fall en blygsam start med prov med en bilfri vecka i början av juni 2022.

Djurgården är en naturpark för gående, motionärer, cyklister och kollektivresenärer till land och sjöss. Och så bra att man följde vårt förslag.