Konferensanläggning vid Stallmästaregården

Stallmästaregården har varit hotad många gånger. Ett slag på 70-talet skulle Norra Länken dras tvärs över Bellevueparken och Stallmästaregården var hotad. Evert Taube ingrep och planen stoppades. Stallmästaregården har rötter till 1600-talet då Karl Karlson Gyllenhielm, ägare till Karlbergs slott, lät sin stallmästare, Ebbe Håkansson, få detta boställe. Det finns några 1600-talsdelar kvar i byggnaderna – Drottning Christinas paviljong har kanske några delar – men det mesta är från 1700-talet och 1800-talet.

År 2000 kunde dåvarande ägaren, tillika Operakällarens ägare Nobis, inviga en helt ny hotelldel med 40-talet rum. Det blev smakfullt gjort, litet av en pastisch. En ny ägare, Anders Bodin, välver nu stora planer och har anlitat Gert Wingårdh för att rita ett modernistiskt tillägg – som ”lägger till en ny årsring till byggnadskomplexet”, som det brukar heta på arkitektnyspråk. Det vore att fullständigt krossa den historiska miljön, Stockholms äldsta kvarvarande utvärdshus med samma funktion sedan 1600-talets mitt.

Kontakt: Richard Murray, ordförande Förbundet för Ekoparken.
Mail: richardmurray41@outlook.com

Läs yttrandet skickat till Solna stad här.