Vi vill att lagen om Nationalstadsparken följs!


Aktuellt:

  • Detaljplanen för Vattentornet i Lill-Jansskogen har överklagats och ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen.
  • Hasselbacken har presenterat nya planer för utbyggnad.
    Rädda Djurgården och andra kulturorganisationer har avstyrkt förslaget. 
  • KSSS kommer inte etablera sig vid Junibacken.
  • Djurgårdsbrunns värdshus har nu påbörjat restaureringen av de befintliga byggnaderna.

Föreningen Rädda Djurgården är en kulturmiljöförening som vill sätta stopp för olämpliga byggplaner och istället återupprätta ambitionen att försköna och bevara Djurgården. Vi vill att man vid varje bygglovsansökan ska ta hänsyn till helheten – naturen, bebyggelse med högt kultvärde och trafiksituationen. Hoten är stora och växande. Djurgården är ett ovärderligt arv som måste försvaras och bevaras för kommande generationer!

Några av de aktuella projekt där vi just nu engagerar oss i är Gröna Lunds expansion, byggnationen av nytt vattentorn i Lill-Jansskogen, trafiksituationen på Djurgården, Källhagens förväntade expansion och för djur och människor störande musikevent på Djurgården. Vi följer givetvis också noga vad som sker på Hasselbacken.

Vi kämpar helt enkelt vidare för att lagen om Nationalstadsparken skall följas som den är skriven 1995: ”Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap och naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”.

Stöd vår kamp!
Kommersiella krafter med understöd dels av politikerna i Stockholms stadshus, dels av Kungliga Djurgårdens förvaltning har vidlyftiga utbyggnadsplaner som går på tvärs emot tvåhundra års politiska och juridiska beslut att värna Djurgårdens natur.

Utan folkligt motstånd hade stora delar av Djurgården och Nationalstadsparken varit exploaterad och förstörd. Du kan medverka i kampen! Medlemsavgift är 200 kr. Stöd oss också gärna med ett större belopp. Alla bidrag mottages tacksamt. Swisha 123 373 4761 och kom ihåg att ange din mailadress. Om du saknar Swish är vårt bankgiro 5706-1087. Pengarna ska användas för upplysningsverksamhet kring alla våra projekt.

Om tanken med Djurgården, dispositionsrätten och Nationalstadsparken.
Sedan 1809 har svenska kungar haft dispositionsrätt över Södra och Norra Djurgården. Syftet var att skydda området. Riksens Ständer bestämde att:

…den så kallade DjurgårdsCassan måtte endast få användas till Djurgårdens förbättring och förskönande samt dervarande Broars och vägars underhåll…

Fram till 1995 hade dessa marker krympt till endast hälften på grund av Stockholms stad och statens expandering. Lagen om Nationalstadsparken tillkom 1995 för att slutligen få stopp på exploateringen av Djurgården. När lagen tillkom syftade den till att bevara det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Ingen skada skulle få ske på dessa värden.

Läs om Kungens dispositionsrätt till Djurgården.