Nu kan du följa oss även på Instagram


Gröna Lund fick tyvärr den 30 juni tillstånd att bygga ännu högre åkmaskiner som kommer skymma den vackra utsikten bland annat mot Gamla Stans kyrktorn. MÖD (Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt) ändrade dessvärre mark- och miljödomstolens beslut och godkände Gröna Lunds monstruösa byggplaner. Läs vårt kortfattade PM om Mark- och miljööverdomstolens beslut här.

Läs även våra kommentarer om Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Gröna Lunds planerade utbyggnad
Den 20 oktober beviljade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövningstillstånd för Stockholms Stads och Gröna Lunds överklagande av Mark- och miljödomstolens dom rörande detaljplanen för utvidgning av nöjesparken. Detta trots att Riksantikvarieämbetet ansåg att en fortsatt utbyggnad av storskaliga åkattraktioner skulle skada såväl riksintresset för kulturmiljön som den Kungliga Nationalstadsparken.

Läs om Den rättsliga processen kring Gröna Lund.

Planerna på om- och tillbyggnader av Hasselbacken innebär att en anrik kulturmiljö skadas oåterkalleligt. 1800-talets huvudbyggnad kommer att döljas av stora, moderna byggnader, som till utseendet skiljer sig från all annan bebyggelse på Djurgården. Läs mer om planerna för Hasselbacken.

Det behövs ett tvärstopp för byggplanerna och ett återupprättande av ambitionen att försköna och bevara Djurgården. Låt oss stoppa utbyggnaderna! Nu behövs ett moratorium för planerna. Du kan medverka i kampen. Börja med att swisha ett bidrag till 1233 734 761 eller bankgiro 5706- 1087. Ange din mailadress. Pengarna ska användas för upplysningsverksamhet.

Tanken med Djurgården
År 1809 fick kung Karl XIII och alla efterkommande svenska regenter enskild dispositionsrätt till Kungliga Djurgården. Riksens Ständer bestämde att:

…den så kallade DjurgårdsCassan måtte endast få användas till Djurgårdens förbättring och förskönande samt dervarande Broars och vägars underhåll…

År 1994 bestämde riksdagen enhälligt att göra Djurgården och naturområdet däromkring till en nationalstadspark. Regler finns i miljöbalkens fjärde kapitel, sjunde paragraf.

Läs om Kungens dispositionsrätt till Djurgården.

Nya problem
Nu har kommersiella krafter med understöd dels av moderaterna i Stockholms stadshus, särskilt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson, dels av Kungliga Djurgårdens förvaltning – DjurgårdsCassans efterträdare – startat vidlyftiga utbyggnadsplaner som går på tvärs emot tvåhundra års politiska och juridiska beslut att värna Djurgårdens natur. Se projektlistan nedan.

Ett omvälvande projekt som drivits fram av dessa intressen är Gröna Lunds utbyggnad. Se vår sida om Gröna Lund här.

Minskad biltrafik på Djurgården
Rädda Djurgården har försökt få Djurgårdsförvaltningen att genomföra en vettig lösning för minskad biltrafik på södra Djurgården. Djurgårdens Hembygdsförening har föreslagit en gemensam trafikutredningen där staden och Djurgårdsförvaltningen samarbetar för en lösning. Det har dröjt men äntligen efter många påstötningar följde parterna vår ständiga uppmaning – och tillsatte en sådan Trafikutredning. Det blir nu i alla fall en blygsam start med prov med en bilfri vecka i början av juni.

Mellan den 2 och den 7 juni kommer det att skyltas om förbud för allmän fordonstrafik på Djurgårdsbron.
Detta till gagn för klimat och besökare, men ska det bli verklige förändring krävs en riktigt bra informationskampanj så att bilister med målet Djurgården vet det innan de kommit till Djurgårdsbron och det är försent till och med för bilister som är vid Nybroplan.

Djurgården är en naturpark för gående, motionärer, cyklister och kollektivresenärer till land och sjöss. Och så bra att man följde vårt förslag.


Projektlista:
Hasselbacken och Björn Ulvaeus planerar en jättelik expansion med flera främmande och höga byggnader och 75 nya hotellrum. Hela den historiska platsen med terrasserna kommer att utplånas, och den historiska Bellmanseken kommer sannolikt inte överleva en byggnation enligt plan. Tillbyggnaderna är helt främmande för platsen och spolierar kulturvärdena fullständigt.

I stället för ett återskapat Djurgårdsbrunns värdshus planeras nu restaurang, kontor och bostäder.

Tennisbanorna vid Djurgårdsbrunn skulle omvandlas till padelbanor med fyra meter höga plexiglasväggar och kraftig belysning som stör parklandskapet och djurlivet. Ett nytt och betydligt större kontor och konferenscenter planerades där det idag står ett litet klubbhus. Anläggningen skulle drivas som en privat medlemsklubb. Sammantaget skulle detta blir ett storskaligt och främmande inslag i en historisk miljö. Ett nytt förslag med max två banor och minskad byggnad på ny plats lär presenteras inom kort som vi ska ta ställning till när vi får se förslaget.

Villa Källhagen planerade en stor tillbyggnad med 37 hotellrum vid entrén mot Djurgårdsbrunnsvägen. Ett redan tillbyggt hotell breder ut sig och skymmer Djurgårdsbrunnsviken.
I projektbeskrivningen per den 14 januari 2022 planeras nu istället en nybyggnad med ytterligare 14 hotellrum samt ett orangeri.

Lidingöbro Värdshus har varit utsatt för decennielånga fastighetsspekulationer. Stockholms stad har vanskött ärendet på samma sätt som man lät Lindgården gå under. Idag ser vi bara en “evig” rivningsgrop där en gång ett vackert värdshus stod. Planen tycks vara att söka byggrätt för ett långtidshotell (som senare skulle kunna omvandlas till exempelvis bostadsrätter). Vi bevakar frågan.

KSSS planer på pontonbryggor och gästhamn vid Junibacken innebar fasta byggnader samt minst tre långa pontoner som skulle ta upp flera hektar av vattenspegeln och generera ännu mer biltrafik till Djurgårdsön. KSSS har lämnat in en ny bygglovsansökan som nu handlar om en pontonbrygga utanför den befintliga Wasahamnen under perioden 1/6 – 15/9 2022. Därmed har vi vunnit på tre punkter. För det första är bryggan flyttad från Nybroviken till den redan existerande Wasahamnen, för det andra är den nu mycket mindre – det handlar nu alltså om knappt 70 platser – och för det tredje är det under en mycket kortare tid.

Stallmästaregården planerar en stor konferensanläggning i plåt. Den tillkommande byggnaden kommer att skyla Stallmästaregården från landsidan och dominera från sjösidan. Fullmäktige i Solna godkände projektet den 20 december. Nu öppnas möjligheten att överklaga. Länsstyrelsen har gett grönt ljus.

Liljevalchs nya tillbyggnad som kan liknas vid en betongbunker skadar Djurgården.
Gert Wingårdhs byggnad är utsedd till årets fulaste och är dessutom en ekonomisk skandal.

Ugglevikens vattentorn som är k-märkt och väl naturanpassat ska enligt planer rivas och ett jättevattentorn ersätter som kommer att ses över hela stan. Omfattande intrång i Lill-Jansskogen.

Nya fotbollsplaner planeras på Gärdet med hybridgräs, höga stängsel samt belysningsstolpar. Sportfältet är Nationalstadsparkens smalaste del och mycket viktig för spridningen av växter och djur inom parken.

Ett nytt projekt är Rosendals Garden Party, vilket ska bestå av fyra konserter i början av juli 2022, som ett eventföretag FKF Scorpio ämnar hålla på Ståthållarängen nära Rosendals trädgårdar. ”Målsättningen är att etablera Rosendal som ett nytt musikevenemang ” säger Johanna Beckman på FKF Scorpio. Enligt Stadsbyggnadskontoret behövs inte bygglov för detta och KDF har sagt ja. Länsstyrelsen lär vara tveksam. Vid regn kommer musikfestivalen med sina 8000 besökare per kväll göra Ståthållarängen till en lervälling.

Ett annat projekt är det mastodontområde som sedan slutet av november skapats vid Sjöhistoriska Muséet Scandinavian Ice Adventure – Nordens största äventyrspark. Priserna är höga (t.ex. vuxen 200 kr vardagar eller 249 kr helger, ungdom 100 kr eller 145 kr helger, barn 0-4 år gratis). Belysningen är gräll och anläggningen har en kraftfull ljudanläggning. Musiken ekar över hela Djurgårdsbrunnsviken fram till Djurgårdsbron. KDF har alltså återigen arrenderat ut mark till ett kommersiellt projekt.

Carl-Fredrik Paléus, Ordförande i Rädda Djurgården, ordförande i Djurgårdens Hembygdsförening.

Björn Tarras-Wahlberg, Vice ordförande i Rädda Djurgården, ordförande i Blasieholmens Vänner.

Ole Settergren, Ordförande Katarina Hembygdsförening.

Catherine Engellau, kassör i Rädda Djurgården, ordförande i Stiftelsen Djurgårdsskolan.