Rädda Djurgården – moratorium för ytterligare byggprojekt

cropped-Bild-Djurgarden-3-scaled-1.jpg
Liljevalchs 6

Mark- och miljödomstolen upphävde den 6 maj 2021 detaljplanen för utvidgningen av Gröna Lund – men faran är inte över. Den moderatledda majoriteten i Stadshuset och Gröna Lund har överklagat beslutet. Vi inväntar Mark- och miljööverdomstolens beslut huruvida den beviljar prövningstillstånd eller inte.

Det behövs ett tvärstopp för byggplanerna och ett återupprättande av ambitionen att försköna och bevara Djurgården. Låt oss stoppa utbyggnaderna! Nu behövs ett moratorium för planerna. Du kan medverka i kampen. Börja med att swisha ett bidrag till 1233734761. Ange din mailadress. Pengarna ska användas för upplysningsverksamhet i ärendet.

Tanken med Djurgården
År 1809 fick kung Karl XIII och alla efterkommande svenska regenter enskild dispositionsrätt till Kungliga Djurgården. Riksens Ständer bestämde att:

…den så kallade DjurgårdsCassan måtte endast få användas till Djurgårdens förbättring och förskönande samt dervarande Broars och vägars underhåll…

År 1994 bestämde riksdagen enhälligt att göra Djurgården och naturområdet däromkring till en nationalstadspark. Regler finns i miljöbalkens fjärde kapitel, sjunde paragraf:

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Nya problem
Nu har kommersiella krafter med understöd dels av moderaterna i Stockholms stadshus, särskilt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson, dels av Kungliga Djurgårdens förvaltning – DjurgårdsCassans efterträdare – startat vidlyftiga utbyggnadsplaner som går på tvärs emot tvåhundra års politiska och juridiska beslut att värna Djurgårdens natur. Se projektlistan nedan.

Ett omvälvande projektet som drivits fram av dessa intressen är Gröna Lunds utbyggnad. Planbeslutet har överklagats av ett stort antal föreningar, till exempel Förbundet Ekoparken, Samfundet S:t Erik, Stockholms Sjögård och Djurgårdens Hembygdsförening. Titta på Liljevalchs redan uppresta filial/bunker ett stenkast från det planerade Gröna Lund om du vill få en känsla för hur skönhetsvärdena beaktas.

Flera instanser har till Mark- och miljödomstolen som nyligen avgjort överklagandet framfört stark kritik mot utbyggnaden av Gröna Lund. Riksantikvarieämbetet anför följande:

Riksantikvarieämbetet anser att ett förverkligat planförslag innebär en påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.


Projektlista:
Hasselbacken och Björn Ulvaeus planerar en jättelik expansion med flera främmande och höga byggnader och 75 nya hotellrum. Hela den historiska platsen med terrasserna kommer att utplånas, och den historiska Bellmanseken kommer sannolikt inte överleva en byggnation enligt plan. Tillbyggnaderna är helt främmande för platsen och spolierar kulturvärdena fullständigt.

I stället för ett återskapat Djurgårdsbrunns värdshus planeras nu restaurang, kontor och bostäder.

Tennisbanorna vid Djurgårdsbrunn omvandlas till padelbanor med fyra meter höga plexiglasväggar och kraftig belysning som stör parklandskapet och djurlivet. Ett nytt och betydligt större kontor och konferenscenter planeras där det idag står ett litet klubbhus. Anläggningen kommer att drivas som en privat medlemsklubb. Sammantaget blir detta ett storskaligt och främmande inslag i en historisk miljö.

Villa Källhagen planerar en stor tillbyggnad med 37 hotellrum vid entrén mot Djurgårdsbrunnsvägen. Ett redan tillbyggt hotell breder ut sig och skymmer Djurgårdsbrunnsviken.

Lidingöbro Värdshus har varit utsatt för decennielånga fastighetsspekulationer. Stockholms stad har vanskött ärendet på samma sätt som man lät Lindgården gå under. Idag ser vi bara en ”evig” rivningsgrop där en gång ett vackert värdshus stod.

Stallmästaregården planeraren stor konferensanläggning i plåt. Den tillkommande byggnaden kommer att skyla Stallmästaregården från landsidan och dominera från sjösidan.

Liljevalchs betongbunker som nu är under uppförande skadar Djurgården.
Gert Wingårdhs byggnad är utsedd till årets fulaste och är dessutom en ekonomisk skandal.

Ugglevikens vattentorn som är k-märkt och väl naturanpassat ska enligt planer rivas och ett jättevattentorn ersätter som kommer att ses över hela stan. Omfattande intrång i Lill-Jansskogen.

Carl-Fredrik Paléus, Ordförande i Rädda Djurgården, ordförande i Djurgårdens Hembygdsförening.

Björn Tarras-Wahlberg, Vice ordförande i Rädda Djurgården, ordförande i Blasieholmens Vänner.

Ole Settergren, Ordförande Katarina Hembygdsförening.

Catherine Engellau, kassör i Rädda Djurgården, ordförande i Stiftelsen Djurgårdsskolan.