Tillbyggnad av Villa Källhagen

Källhagen projekterade först en stor tillbyggnad åt öster, därefter åt söder mot kanalen. Den senare innehöll endast 14 rum, men även den stoppades bl.a. på grund av strandskyddet. 

I juni 2020 fick Källhagen positivt planbesked, d.v.s. detaljplanearbete får inledas, med sikte att en ny detaljplan bör kunna antas 2023. Något förslag till detaljplan finns ännu inte (maj 2021).

De planer som är aktuella i dagsläget visades vid möte på Källhagen 4 mars 2021 och gäller en betydligt större friliggande byggnad nordost om huvudbyggnaden mot Djurgårdsbrunnsvägen, delvis på parkeringsplatsen. 

Marge Arkitekter har ritat fem alternativ med hotellrum, spa och ett konferensutrymme. Ansvarig arkitekt är Louise Masreliez på Marge.

Fyra av alternativen har omkring 40 hotellrum (39, 39, 41, 47 hotellrum) och det femte inte mindre än 64 hotellrum.

Alla fem alternativen innebär en alltför stor byggnad, både ur landskapssynpunkt och i relation till Källhagens arkitektoniskt värdefulla huvudbyggnad och de är tre alternativt fyra våningar höga, dvs högre än den befintliga byggnaden. I projektbeskrivningen per den 14 januari 2022 planeras nu istället en nybyggnad för att utöka den befintliga värdshusverksamheten med ytterligare 14 hotellrum samt ett orangeri.

Kontakt: Fredrik von Feilitzen, styrelseledamot Samfundet S:t Erik och Djurgårdens Hembygdsförening; v.feilitzen@gmail.com

Bakgrund: Villa Källhagen är en anrik restaurang med rötter från 1700-talet belägen intill Djurgårdsbrunnsviken på Djurgården i Stockholm. Redan i början av 1700-talet, troligen ännu tidigare, fanns här en landsvägskrog, kallad ”Röda stugan”. År 1810 öppnade löjtnant Anders Chytraeus ett värdshus på egendomen. Röda stugan flyttades på hösten 1988 ett femtontal meter för att ge plats åt en nybyggnad innehållande restaurang, hotell med 36 hotellrum och konferenslokaler. Röda stugan blev en del av anläggningen. Den nya byggnaden ritades av arkitekt Krister Bjurström och stod klar 1990.