Gröna Lund

Tomten Skeppsholmsviken 6 bakom Liljevalchs konsthall är idag är skräpig och ogästvänlig plats som verkligen behöver få en fin parkmiljö och rustas för Djurgårdsbesökare. Här låg det gamla Nöjesfältet så det är en lämplig plats för låga hus, caféer, vinterskridskobana och låga åkattraktioner kanske för de mindre besökarna. Inte minst för att slippa köa så länge som idag.

Gröna Lund ville tyvärr istället placera 6 stycken åkmaskiner på mellan 18 meter ända till 45 meters höjd vilket motsvarar ett femtonvåningshus, ett tolvvåningshus, tre tiovåningshus och ett sexvåningshus., vilket staden i detaljplaneförslaget sagt ja till.

Dessutom skulle de boende längs Falkenbergsgatan utsättas för hänsynslöst stora bullerstörningar.

Dessutom ville Kungliga Djurgårdsförvaltningen sälja strandremsan utanför det gamla Nöjesfältets tomt, till Gröna Lund d v s den strandremsa som idag är tillgänglig för allmänheten om än i dåligt skick. Men här skulle en fin fortsättning på strandpromenaden i Galärparken kunna skapas. Istället lovar Gröna Lund att bygga en träbrygga ute i vattnet. Men ett sådant avtal är inte särskilt säkert och dessutom minskar det ett område om kunde användas till utökad kollektivtrafik på vattnet som väl behövs.

Runt Nöjesfältet planeras lägre trähus i gammal stil  och en bro över Allmänna gränd ska binda ihop den nya tomten med den äldre Gröna Lundstomten.

Mark och miljödomstolen sade nej till förslaget till ny detaljplan och ansåg att de kulturhistoriska värdena och riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas.

Därmed gick domstolen på Riksantikvarieämbetets sakkunnigutlåtande och uttalanden av ett antal föreningar som slår vakt om Djurgårdens kulturmiljö. Domstolens dom överklagades av Stockholms stad och Gröna Lund.

Trafiksituationen vid Gröna Lund är kaotisk vid konserter, något som uppmärksammats i Kanal 5-programmet Tunnelbanan.

Mark- och miljödomstolen upphävde den 6 maj 2021 detaljplanen för utvidgningen av Gröna Lund.
Läs domen här.

Gröna Lunds planerade utbyggnad
Den 20 oktober 2021 beviljade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövningstillstånd
för Stockholms Stads och Gröna Lunds överklagande av Mark- och miljödomstolens
dom rörande detaljplanen för utvidgning av nöjesparken. Detta trots att
Riksantikvarieämbetet ansåg att en fortsatt utbyggnad av storskaliga
åkattraktioner skulle skada såväl riksintresset för kulturmiljön som den
Kungliga Nationalstadsparken.

Läs mer om den rättsliga processen kring Gröna Lund.

Läs även Riksantikvarieämbetets kritiska yttrande till Mark- och miljödomstolen.

Gröna Lund och Stockholms stad har sedan dess överklagat beslutet till Svea Hovrätt. Aktbilagorna finns att läsa här.

Vi besvarade Gröna Lunds och Stockholms stads överklagande med denna inlaga till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Vi har även lämnat in bilagor till domstolen som ni hittar här.

Gröna Lund fick tyvärr den 30 juni 2022 tillstånd att bygga ännu högre åkmaskiner som kommer skymma den vackra utsikten bland annat mot Gamla Stans kyrktorn. MÖD (Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt) ändrade dessvärre mark- och miljödomstolens beslut och godkände tyvärr Gröna Lunds planer på att bygga dessa enorma åkmaskiner.
Läs vårt kortfattade PM om Mark- och miljööverdomstolens beslut här.